Leverigstid 2-6 virkedager 14 dagers angrerett 2 års reklamasjonsrett Choose language:DKFINOSEEU
Handlekurv00,00 NOK

0

Bruk


Velkommen til CoolerKit.
CoolerKit og deres tilknyttede partnere tilbyr denne nettsiden til deg på følgende betingelser:

Fortrolighet
Se vårt notat om Fortrolighet, som også dekker ditt besøk hos oss og vår praksis.

Elektronisk kommunikasjon
Når du besøker oss eller sender e-mails til oss, kommuniserer du med oss elektronisk. Du samtykker dermed til å motta elektronisk kommunikasjon fra oss. Vi vil kommunisere med deg gjennom e-mails eller ved oppslag på denne nettsiden.

Copyright
Alt innhold på denne nettsiden, som tekst, grafikk, logo, ikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger, data, og software, tilhører CoolerKit A/S eller leverandører til CoolerKit A/S. Alt software som blir brukt på denne nettsiden tilhører CoolerKit A/S eller deres software-leverandør.

Lisens og adgang til nettside.
Vi gir begrenset lisens til å bruke denne nettsiden til personlige formål, og ikke til nedlastning (ut over alminnelig cache-funksjoner) eller endringer av det, eller deler av den, med mindre det foreligger tydelig skriftlig tillatelse fra CoolerKit A/S.
Denne lisensen omfatter ikke noen form for videresalg eller kommersiell bruk av denne nettsiden eller deres innhold; herunder innsamling av data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver bruk av denne nettside eller deres innhold; enhver nedlastning eller kopiering av kontoinformasjoner til fordel for andre nettsider; eller enhver bruk av data-mining, roboter, eller lignende datainnsamlingsverktøy.
Denne nettsiden eller deler av den må ikke gjengis, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes, eller på annen måte brukes til noen form for kommersiell bruk uten ettertrykkelig skriftlig tillatelse fra CoolerKit A/S. Du må ikke bruke frames-teknikker for å skjule handelsmerker, logoer, eller annen eiendomsinformasjon (omfatter bilder, tekst, layout, eller sider) fra CoolerKit A/S og våre partnere uten tydelig skriftlig tillatelse.
Du må ikke anvende CoolerKit A/S sitt navn eller handelsmerker i META-tags eller annen "skjult tekst" uten tydelig skriftlig tillatelse fra CoolerKit A/S. Enhver uautorisert bruk opphever umiddelbart tillatelse eller lisens gitt av CoolerKit A/S.
Du har en begrenset, gjenkallelig, og ikke-eksklusiv rett til å opprette en link til CoolerKit A/S sin nettside så lenge linken ikke avbilder CoolerKit A/S, deres partnere, eller deres produkter/servicer i et falskt, misvisende, nedsettende, eller på annen vis negativ måte.
Det er ikke tillatt å bruke CoolerKit A/S sin logo eller annen relatert grafikk eller handelsmerker, som en del av linker, uten tydelig skriftlig tillatelse.

Din konto
Som bruker av dette nettsiden, er du selv forpliktet til å opprettholde fortroligheten omkring din konto og passord gjennom begrenset adgang til din datamaskin, og du aksepterer ansvaret for alle hendelser som måtte forekomme på din konto.
Ved misbruk forbeholder CoolerKit og deres partnere seg retten til å nekte ytelser, lukke kontoer, fjerne eller rette innhold, eller annullere ordre uten varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikasjon, og annet innhold
Besøkende kan legge inn anmeldelser, kommentarer og annet innhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørsmål og annen informasjon, så lenge innholdet ikke er ulovlig, pornografisk, truende, overtrer "privatlivets fred", overtrer andres rettigheter, eller på annen måte er injurierende mot en tredje part eller gruppe, og ikke består av eller inneholder softwarevirus, politisk propaganda eller kommersiell reklame.
Du må ikke bruke falsk e-mail adresse, eller utgi deg for å være en annen person, firma eller forening. CoolerKit A/S forbeholder seg retten (men ikke plikten) til å fjerne eller rette slikt innhold, men vi fører ikke regelmessig kontroll av overnevnte materiale.
Dersom du skriver inn eller sender materiale, og med mindre vi angir annet, gir du CoolerKit A/S og deres partnere en ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, uoppsigelig, og full rett til å bruke, gjengi, endre, tilføye, offentliggjøre, oversette, skape annet materiale fra, distribuere, og vise dette innhold over hele verden på et vilkårlig medium. Du gir CoolerKit A/S og deres partnere retten til å bruke det anvendte navn/synonym, hvis det ønskes. Du garanterer at du eier eller på annen vis har retten til det innhold du bruker; at innholdet er riktig; og at din bruk av innholdet ikke vil skade en person eller gruppe; og at du vil frita CoolerKit A/S eller deres partnere for alle krav som blir reist som konsekvens av innhold innsendt av deg.
CoolerKit A/S har rett til, men forplikter ikke, å overvåke, rette eller fjerne enhver aktivitet eller innhold. CoolerKit A/S kan ikke holdes ansvarlig og påtar seg ikke ansvar for materiale innsendt av deg eller 3. part.

Klager på Copyright
CoolerKit A/S og deres partnere respekterer andres rettigheter. Hvis du mener at arbeidet ditt er blitt kopiert på en måte som bryter med copyright, så vil vi at du skal sende en email med klage til oss.

Eiendom
Alle produkter kjøpt hos CoolerKit A/S forblir CoolerKit A/S eiendom inntil du mottar varen. Det betyr at risikoen for bortkommen post tas av CoolerKit A/S.
Kunden har derimot risikoen for returforsendelser inntil CoolerKit A/S mottar varene.

Produktbeskrivelser
CoolerKit A/S og deres partnere strever etter å være så nøyaktig som mulig. Men CoolerKit A/S kan ikke garantere at produktbeskrivelser, bilder eller annet innhold på denne nettsiden er komplett, pålitelig, oppdatert eller feilfritt. Hvis et produkt tilbudt av CoolerKit A/S ikke er som beskrevet, er din eneste mulighet å returnere produktet i ubrukt tilstand.

Øvrige parter
Parter, andre enn CoolerKit A/S og deres partnere, tilbyr servicer eller selger produkter på denne nettsiden. Slik kommer det til at vi linker til andre firmaers nettsider.
Vi er ikke ansvarlige for undersøkelse og vurdering av disse sidene, og vi garanterer ikke for de tjenester som tilbys av disse firmaene eller individer, eller innholdet på deres nettsider.
CoolerKit A/S påtar seg ikke ansvar for de handlinger, produkter og innhold for alle overnevnte eller en tredjepart. Du bør selv lese deres konfidensialitets-politikk og andre regler for bruk.

FRASIGELSE AV ANSVAR OG BEGRENSNING AV ANSVAR
DENNE NETTSIDE LEVERES AV COOLERKIT A/S PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. COOLERKIT A/S KAN IKKE GJØRES ANSVARLIG, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR HVA ANGÅR BRUKEN AV DENNE NETTSIDE, ELLER INFORMASJONEN, INNHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER PÅ DENNE NETTSIDEN. DU AKSEPTERER UNDERTRYKKELIG AT BRUKEN AV DENNE NETTSIDE ER PÅ EGEN RISIKO.
I DET OMFANG LOVEN TILLATER DET, FRASIR COOLERKIT A/S ALLE GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. COOLERKIT A/S KAN IKKE GARANTERE AT DENNE NETTSIDE, DENS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA COOLERKIT A/S ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. COOLERKIT A/S KAN IKKE GJØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AV ENHVER ART SOM STAMMER FRA BRUKEN AV DENNE NETTSIDEN, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INNDIREKTE, TILFELDIGE OG DERIVATIVE SKADER.

Site politikk og rettelser
Les også våre andre regler beskrevet på denne nettside. Disse reglene er også gjeldende for ditt besøk hos oss. Vi forbeholder oss retten til, til enhver tid, å endre vår nettside, regler, og ovenstående retningslinjer.